www.apansson.se - Serverinfo

Denna apparat är inte längre en Dell GX50, 1,2Ghz Celeron, med 256MB RAM.

Operativsystem: FreeBSD 11.2-RELEASE-p4
Uptime: 77 days, 1:05
Load averages: 0.67 0.91 0.85
Påloggade användare: 8
Copyright © 2007-2010 A. Apansson Senast uppdaterad: 2019-02-17 03:08:05